Installation MANTECH MT100
MANTECH MT100 LAB Service

Idag fredag den den 24 April har vi på LAB Analytical gjort första installation av MANTECH MT100 hos kund. Laboratorieinstrumentet MT100 kommer att automatiskt utföra provanalyser på vattenprover i de olika stegen i vattenrening. Testerna görs för att kontrollera att varje reningssteg är optimerade och vattnet testas med parametrarna som t.ex PH, Klorid, alkalinitet och ledningsförmåga för att kontrollera vattnets reningsgrad.

Vi på LAB service är glada för detta första steg i vårt samarbetet med Mantech för den svenska marknaden som arbetar med analyser av vatten, jord och livsmedel där vi erbjuder försäljning och service av MANTECH laboratorieutrustning.


Aktuellt