Disk
Diskdesinfektor Miele PG 8593

Allmänt om Miele och LAB Service

En av de mest populära diskdesinfektor på marknaden är idag Mieles PG8593 och anledningarna är många. Miele har i över 50 år tillverkat laboratorieutrustning som diskdesinfektor och autoklaver. LAB-företagen har sedan 2003 arbetat med försäljning och service av Mieles diskdesinfektorer för laboratorier. Vi  har en lång erfarenhet av de krav som våra kunder kräver i form av diskresultat, gmp-dokumentation, processdokumentation, IQ, OQ, PQ , installation och support.

Hur ser era förutsättningar ut ?

Har ert lab trycksatt renvatten eller renvattensanläggning? Miele diskdesinfektor PG 8593 kan utrustas med extra renvattenpump och då behöver kunden inte trycksatt renvatten laboratoriet. Om diskdesinfektorn behöver utrustas med en extra pump beror på vilket tryck renvattnet kommer in och vi på LAB hjälper dig med vilken koppling du behöver från din renvattenanläggning. Om ni inte har tillgång till renvatten kan LAB Service erbjuda tillbehöret renvattenpatron  VE P 2800 som med hjälp av hartser renar vanligt kranvatten till renvatten. Vi på LAB Service tipsar dig att alltid köpa till konduktivitetsmätaren så du alltid har kontroll över renheten och när det är dags att fylla på patronen. Vi kan också hjälpa dig om du behöver ett regnvattensystem då vi säljer Merck Millipore Vattenreningssystem.

Kapacitet, effektivitet och flexibilitet

Miele PG 8593 kan med hjälp av av sina många korgalternativ och korgmoduler få plats med 128 injektorer. En anledning till den stora kapaciteten är att alla vatten- och luftanslutningar till korgarna sitter i bakkanten av diskkammaren.

Uppvärmningspumpen med variabelt varvtal är själva hjärtat i diskdesinfektorerna från Miele Professional och utgör ett unikt kännetecken.  Genom att justera pumpens varvtal och därmed spoltrycket anpassats till de aktuella kraven – högt tryck möjliggör borttagning av svåra föroreningar, medan lågt tryck säkerställer att hela diskgodset blötläggs.

De många kombinationsmöjligheterna av insatser skapar en flexibel anpassning till olika lastsituationer och ger dig möjlighet att kombinera dina disklaster för er verksamhet. En annan fördel är att du sparar in på onödiga kostnader och utrymme då de olika  modulerna/ insatserna kan kombineras fritt på korgarna och inte kräver en massa extra korgar. Vi på LAB kan också hjälpa er med specialgjorda moduler och insatser om inget av Miele insatser passar då vi samarbetar med mekanisk verkstad som jobbar med rostfritt.

Säkerhet och processövervaking.

Miele PG 8593 har verkligen kontroll på diskprocessen från start till slut. Alla inkopplade vattenintag kontrolleras med hjälp av flödesmätare som räknar antal liter vatten in. Dosering av diskmedel och  neutraliseringsmedel kontrolleras också av flödesmätare medans i diskkammarn övervakar en tryckvakt trycket och larmar om spoltrycket sjunker t.ex vid större skumbildning. Spolarmarna monitoreras så att de inte är blockerade under processen och det sitter 2 oberoende temperatursensorer som monitorerar disktemperaturen i processen.

Torkning av diskgods.

Miele PG8593 är utrustad med en varmluftsfläkt DryPlus som effektivt torkar disken efter slutsköljning. För att få bästa torkning av disk så kan temperatur och tid programmeras i de olika programmen. Med hjälp av EcoDry patenterade automatisk lucköppning så snart som temperaturen i diskutrymmet sjunkit till under 70 °C efter programmet slut. Restfukt kan därför lätt komma ut ur diskutrymmet och diskgodset torkar snabbare.

Diskmedel och neutraliseringsmedel.

Diskdesinfektor PG 8593 kommer i standard med 1 doseringsmodul för flytande diskmedel och kan utrustas med upp till 4 olika moduler för flytande medier. I vanliga fall så används 2 doseringsmoduler för flytande diskmedel och neutraliseringsmedel. Vi vet fall där kund har använt 3 st och den tredje doseringsmodulen var en sorts torkmedel för att underlätta torkprocessen. Behöver du hjälp med vilket disk och neutraliseringsmedel du behöver titta på LAB Sweden eller fråga oss.

Processdokumentation

För dig som arbetar med disk i gmp miljö och behöver dokumentera varje diskning så kan Miele PG8593 kopplas ihop med Miele skrivare. Ett annat alternativ är att koppla ihop diskdesinfektorn med mjukvarorna Miele datadiary eller IBH Netbox 2 där all data dokumenteras digitalt.

Service och Support

LAB Service har idag 7 st certifierade tekniker för Miele diskdesinfektorer i Sverige. Våra tekniker arbetar endast med Laboratorieutrustning och vi är vana att arbeta enligt gmp praxis och i renrumsmiljöer. Vi hjälper dig med allt installation,IQ OQ PQ, skräddarsydda IQ OQ, reparationer, årliga kontroller och servicekontrakt samt hjälp med tillbehör.   Läs mera om våra tjänster på Diskdesinfektor eller på LAB Sweden.

Kontakta oss på LAB Service så hjälper vi dig


Aktuellt