Diskdesinfektor Miele PG8504
Diskdesinfektor Miele PG 8504

Allmänt om Miele och LAB Service

En av de mer populära diskdesinfektor på marknaden är idag Mieles PG8504 och anledningarna är många. Miele har i över 50 år tillverkat laboratorieutrustning som diskdesinfektor och autoklaver. LAB-företagen har sedan 2003 arbetat med försäljning och service av Mieles diskdesinfektorer för laboratorier. Vi  har en lång erfarenhet av de krav som våra kunder kräver i form av diskresultat, gmp-dokumentation, processdokumentation, IQ, OQ, PQ , installation och support.

Hur ser era förutsättningar ut ?

Har ert lab trycksatt renvatten eller renvattensanläggning? Miele diskdesinfektor PG 8504 kan utrustas med extra renvattenpump och då behöver kunden inte trycksatt renvatten laboratoriet. Om diskdesinfektorn behöver utrustas med en extra pump beror på vilket tryck renvattnet kommer in och vi på LAB hjälper dig med vilken koppling du behöver från din renvattenanläggning. Om ni inte har tillgång till renvatten kan LAB Service erbjuda tillbehöret renvattenpatron  VE P 2800 som med hjälp av hartser renar vanligt kranvatten till renvatten. Vi på LAB Service tipsar dig att alltid köpa till konduktivitetsmätaren så du alltid har kontroll över renheten och när det är dags att fylla på patronen. Vi kan också hjälpa dig om du behöver ett regnvattensystem då vi säljer Merck Millipore Vattenreningssystem.

Fakta om Miele PG 8504

Miele P8504
Miele P8504 LAB Service

Miele PG 8504 är Mieles ” entrylevel” diskmaskin för laboratorium. Den har samma design och med hjälp av av sina många korgalternativ och korgmoduler få plats med 128 injektorer. En anledning till den stora kapaciteten är att alla vatten- och luftanslutningar till korgarna sitter i bakkanten av diskkammaren.

Diskdesinfektor kommer med 3 standard program kort, mellan och lång där namnen står för processtiden. Miele PG 8504 kommer i standard med fack för diskpulver men kan också utrustas med extra doseringsmoduler av flytande disk eller neutraliseringsmedel. Den har en max värme av 70 grader i diskprogrammen och kommer inte med någon aktiv torkning.

De många kombinationsmöjligheterna av insatser skapar en flexibel anpassning till olika lastsituationer och ger dig möjlighet att kombinera dina disklaster för er verksamhet. Du spar också in på onödiga kostnader och utrymme då de olika  modulerna/ insatserna kan kombineras fritt på korgarna och inte kräver en massa extra korgar. Vi på LAB hjälper dig specialgjorda moduler och insatser om inget av Miele insatser passar då vi samarbetar med mekanisk verkstad som jobbar med rostfritt.

Service och Support

LAB Service har idag 7 st certifierade tekniker för Miele diskdesinfektorer i Sverige. Våra tekniker arbetar endast med Laboratorieutrustning och vi är vana att arbeta enligt gmp praxis och i renrumsmiljöer. Vi hjälper dig med allt installation,IQ OQ PQ, skräddarsydda IQ OQ, reparationer, årliga kontroller och servicekontrakt samt hjälp med tillbehör.   Läs mera om våra tjänster på Diskdesinfektor eller på LAB Sweden.

Kontakta oss på LAB Service så hjälper vi dig


Aktuellt