Installation Infors Multitron

I veckan gjorde LAB Service denna installation av Infors Multitron inkubator för Covid. Infors nya Multitron 4 som den internt heter har en ny design och är mycket tystare genom den ändrade designen av skak och fläktar. LAB Service passade på att göra en film så man kan uppleva den Multitronen inkubatorn och dess tysta mjuka gång. Vi på LAB Service hjälper dig med dina Infors inkubatorer oavsett vad det gäller och vi gör service på andra inkubatorer som Panasonic ( PHCbi).

Om du vill veta mer om vad vi kan hjälpa dig som har en inkubator läs mera på https://service.lab.se/produkt/inkubatorer/

Om du vill veta mer om Infors Multitron tryck på länken: https://sweden.lab.se/produkt/cellbakt/infors-skakinkubatorer/multitron/


News