LAB Service är ett samlingsnamn för serviceorganisationen för LAB-företagen LAB Denmark, LAB Norway och LAB Sweden som alla ingår i ClaraLab-koncernen. Vår service- och supportorganisation består idag av 14 personer runt om i Sverige, Norge och Danmark. Vi utför service på bland annat autoklaver, diskmaskiner, inkubatorer, centrifuger, refraktometrar och mycket mer. Om du går in på vår systersida här så kan du se de instrument vi säljer och i de flesta fall även utför service på.

LAB Service arbetar med moderna verktyg och styrsystem för att snabbt kunna felsöka, följa och avsluta pågående serviceärenden. Alla våra tekniker har kvalificerad kompetens och kunskap inom sina områden. Vår vision är att vi skall arbeta nära med våra kunder och därför strävar vi att ha en stor geografisk spridning av våra serviceingenjörer så att vi kan nå våra kunder i Sverige med bil inom några timmar. Vi tar också hjälp av externa konsulter för att bättre kunna täcka alla våra länder och vara nära våra kunder och hjälpa till med installationer, årliga kontroller, IQ OQ samt PQ.

Felanmälan görs enklast direkt via vårt ärendehanteringssystem här på webben. Då kan du själv logga, följa, uppdatera och kommunicera med servicetekniker under tiden ärendet pågår genom det kund ärendenummer och länk som kopplas till anmälan. Uppföljning på anmälan görs snarast med en ärendebekräftelse samt en personlig kontakt.

Att maila eller ringa in en beskrivning av ditt ärendet samt lämna kontaktuppgifter för återkoppling går också bra.

E-post: service@lab.se Telefon: +46 (0)8-29 60 00